Zásady ochrany osobních údajů

a zároveň také pokyny dotyčných osob v souladu s články 13 a 14 obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů

Ochrana dat

Provozovatelé těchto stránek berou ochranu vašich osobních údajů velmi vážně. S vašimi osobními údaji zacházíme důvěrně a v souladu se zákonnými předpisy o ochraně údajů a také tímto prohlášením o ochraně údajů.

Používání našich webových stránek je obvykle možné bez poskytnutí osobních údajů. Jsou-li na našem webu shromažďovány osobní údaje (např. jméno, adresa nebo e-mailová adresa), je jejich poskytnutí, pakliže to není vyloženě nutné, dobrovolné. Tyto údaje nebudou bez vašeho výslovného souhlasu předány třetím stranám.

Chtěli bychom zdůraznit, že přenos dat přes internet (např. při komunikaci e-mailem) může mít bezpečnostní mezery. Není možné tato data zcela chránit před přístupem třetích stran.


Všeobecné informace

Informace o odpovědném subjektu

– Firma: share GmbH
– Právní zástupce: Dr. Sebastian Stricker
– Adresa: Erkelenzdamm 59-61, 10999 Berlin
– Úřední kontakt pro ochranu údajů: Datenschutz@share.eu

Důležitá poznámka: V současné době je názor na podrobnosti o informační povinnosti jednotný. Doporučujeme proto specifikovat obsah níže popsaného zpracování údajů, aby příjemce informací mohl získat ucelený obrázek o zpracování svých osobních údajů.


Všeobecné informace o zpracování dat

Osobní data

– Osobní údaje jsou shromažďovány, pouze pokud nám je poskytnete dobrovolně. Žádné další osobní údaje nejsou shromažďovány. Jakékoli zpracování vašich osobních údajů, které přesahuje rámec zákonného povolení, je založeno pouze na vašem výslovném souhlasu.
– Účel zpracování: plnění smlouvy.
– Kategorie příjemců: Veřejné subjekty v případě prioritních právních předpisů.
– Externí poskytovatelé služeb nebo jiní dodavatelé.
– Jiné vnější subjekty, pokud dotyčná osoba dala svůj souhlas nebo byl převeden převládající zájem.
– Převody ze třetích zemí: Zpracovatelé mimo Evropskou unii mohou být také zapojeni k plnění smlouvy.
– Doba uchování údajů: Doba uchování údajů je založena na zákonných požadavcích na uchovávání a obvykle trvá 10 let.


Konkrétní informace o webových stránkách

Používání Google Analytics

Tento web používá Google Analytics a někdy i tzv. cookies. Cookies nepoškodí váš počítač a neobsahují žádné viry. Soubory cookie slouží k tomu, aby byla naše nabídka uživatelsky přívětivější, efektivnější a bezpečnější. Cookies jsou malé textové soubory, které jsou v počítači uloženy v prohlížeči.

Většina souborů cookie, které používáme, jsou tzv. relační soubory cookie. Po vaší návštěvě se automaticky odstraní. Ostatní soubory cookie zůstanou v zařízení, dokud je neodstraníte. Tyto soubory cookie nám umožňují rozpoznat váš prohlížeč při příští návštěvě.

Můžete svůj prohlížeč nastavit tak, abyste byli informováni o nastavení cookies a povolit cookies pouze v individuálních případech, vyloučit přijímání cookies pro určité případy nebo aktivovat automatické mazání cookies při zavření prohlížeče. Pokud jsou cookies deaktivovány, může být funkce tohoto webu omezena.

Informace generované souborem cookie o vašem používání této webové stránky jsou obvykle přeneseny na server Google v USA a uloženy na tomto serveru. Pokud je na tomto webu aktivována anonymizace IP, společnost Google v členských státech Evropské unie nebo v jiných smluvních státech Dohody o Evropském hospodářském prostoru předem zkrátí vaši IP adresu. Úplná IP adresa je převedena na server Google v USA a ve výjimečných případech je zde zkrácena. Jménem provozovatele tohoto webu použije společnost Google tyto informace k vyhodnocení vašeho používání webu, k sestavování zpráv o činnosti na webu a k poskytnutí dalších služeb souvisejících s činností na webu a používáním internetu provozovateli webu. IP adresa přenášená vaším prohlížečem jako součást Google Analytics nebude sloučena s jinými údaji Google. Ukládání cookies můžete zabránit nastavením příslušného softwaru prohlížeče; rádi bychom však zdůraznili, že v tomto případě nebudete moci plně využívat všech funkcí této webové stránky. Můžete také zabránit společnosti Google ve shromažďování dat generovaných souborem cookie a souvisejících s vaším používáním webu (včetně vaší adresy IP) a ve zpracování těchto dat společností Google stažením pluginu prohlížeče, který je k dispozici pod následujícím odkazem. Vzhledem k diskusi o použití analytických nástrojů s plnými adresami IP bychom chtěli zdůraznit, že tento web používá Google Analytics s příponou „_anonymizeIp ()“, a proto jsou adresy IP zpracovávány pouze ve zkrácené podobě, aby se vyloučil přímý osobní odkaz. Zejména u prohlížečů v mobilních zařízeních klikněte na tento odkaz, abyste v budoucnu zabránili anonymizovanému shromažďování údajů z Google Analytics na tomto webu pro váš prohlížeč pomocí „opt-out cookie“.


Demografické vlastnosti v Google Analytics

Tento web používá funkci „Grafické funkce www“ od Google Analytics. To umožňuje vytvářet zprávy, které obsahují informace o věku, pohlaví a zájmech návštěvníků webu. Tato data pocházejí ze zájmově orientované reklamy od Googlu a návštěvnických údajů od poskytovatelů třetích stran. Tato data nelze přiřadit ke konkrétní osobě. Tuto funkci můžete kdykoli deaktivovat pomocí nastavení reklamy v účtu Google.


Sledování konverzí Google AdWords

Tento web používá sledování konverzí Google AdWords, webovou analytickou službu poskytovanou společností Google Inc. (dále jen „Google“). Sledování konverzí Google AdWords používá také „cookies“, které jsou uloženy ve vašem počítači a umožňují analýzu vašeho používání webu. Informace generované souborem cookie o vašem používání této webové stránky jsou přenášeny na server Google v USA a uloženy na tomto serveru. Google tyto informace použije k vyhodnocení vašeho používání webu, k sestavování zpráv o činnosti webových stránek pro operátory webových stránek a poskytování dalších služeb souvisejících s činností webových stránek a používáním internetu. Google může také předat tyto informace třetím stranám, pokud to vyžaduje zákon nebo pokud třetí strany zpracovávají tato data jménem společnosti Google. Google za žádných okolností nebude propojovat data s jinými daty Google. Obecně můžete zabránit používání cookies, pokud zakážete ukládání cookies v prohlížeči.

V rámci služby Google AdWords také používáme funkci remarketingu. Díky remarketingové funkci můžeme uživatelům našich webových stránek na základě jejich zájmů prezentovat reklamy na jiných webech v reklamní síti Google (na samotném Google, tzv. „Reklamy Google“ nebo na jiných webech). Za tímto účelem je analyzována interakce uživatelů na našem webu, např. o které nabídky se uživatel zajímal, aby mohl cílené reklamy zobrazit na jiných stránkách i po návštěvě našeho webu. Za tímto účelem ukládá Google do prohlížečů uživatelů, kteří navštíví určité služby Google nebo webové stránky v reklamní síti Google, určité číslo. Toto číslo, označované jako „cookie“, zaznamenává návštěvy těchto uživatelů. Toto číslo slouží k jasné identifikaci webového prohlížeče na konkrétním počítači a ne k identifikaci osoby, osobní údaje nejsou uloženy. Můžete deaktivovat používání souborů cookie společností Google kliknutím na níže uvedený odkaz stažením a instalací doplňku, který je k dispozici na adrese https://www.google.com/settings/ads/plugin. Další informace o remarketingu Google a zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google naleznete na adrese: http://www.google.com/privacy/ads/.


Tlačítko Líbí se mi na Facebooku

Tento web používá sociální pluginy od Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (dále jen „Facebook“). Při návštěvě stránek, které obsahují takový plugin, se data o chování návštěvníků automaticky přenášejí na servery Facebooku. Provozovatel webových stránek nemá žádný vliv na typ a rozsah údajů shromažďovaných a přenášených na Facebook. Pokud jste přihlášeni k Facebooku, může Facebook přiřadit návštěvu vašemu účtu. Další informace o ochraně údajů na Facebooku naleznete na adrese http://www.facebook.com/policy.php.


Facebook Pixel

Na našem webu používáme pixel „Vlastní publikum webových stránek“ ze sociální sítě Facebook, 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA. Na našich stránkách jsou integrovány tzv. sledovací pixely. Když navštívíte náš web, sledovací pixel vytvoří přímé spojení mezi vaším prohlížečem a serverem Facebook. Facebook přijímá z vašeho prohlížeče informace, že naše stránka byla zobrazena z vašeho zařízení. Pokud jste uživatelem Facebooku, může Facebook přiřadit návštěvu našeho webu k vašemu uživatelskému účtu. Rádi bychom zdůraznili, že jako poskytovatel webových stránek nemáme žádné znalosti o obsahu přenášených údajů, ani o tom, jak je Facebook používá. Můžeme si pouze vybrat, které segmenty uživatelů Facebooku (například věk, zájmy) použijeme, kterým by se měla naše reklama zobrazovat. Používáme jednu ze dvou pracovních metod vlastního publika, ve kterých na Facebook nejsou přenášeny žádné datové záznamy, zejména žádné e-mailové adresy našich uživatelů – ani šifrované, ani nešifrované. Další informace naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Facebook na adrese https://www.facebook.com/about/privacy/.

Pokud byste chtěli vznést námitky proti používání vlastního publika na webu Facebook, můžete tak učinit na adrese https://www.facebook.com/ads/website_custom_audiences/.

Používáme také „konverzní pixel“, případně akční pixel návštěvníka od společnosti Facebook Inc. Voláním tohoto pixelu z vašeho prohlížeče může Facebook následně rozpoznat, zda byla reklama na Facebooku úspěšná, např. vedla-li k nákupu online. Statistické údaje dostáváme pouze z Facebooku bez odkazu na konkrétní osobu. To nám umožňuje měřit účinnost reklam Facebooku pro statistické účely a účely průzkumu trhu. Zejména pokud jste přihlášeni na Facebook, odkazujeme se na jejich informace o ochraně dat https://www.facebook.com/about/privacy/.

Chcete-li odvolat svůj souhlas s konverzním pixelem, klikněte sem.


Twitter

Na našich stránkách jsou zapojeny funkce služby Twitter. Tyto funkce nabízí společnost Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. Pomocí funkce Twitter a funkce „Re-Tweet“ jsou navštívené webové stránky propojeny s vaším účtem Twitter a oznámeny ostatním uživatelům. Tato data jsou také přenášena na Twitter. Chtěli bychom zdůraznit, že jako poskytovatel webových stránek nemáme žádné znalosti o obsahu přenášených údajů ani o tom, jak je používá Twitter. Další informace naleznete v zásadách ochrany osobních údajů služby Twitter na adrese http://twitter.com/privacy.

Nastavení ochrany dat na Twitteru můžete změnit v nastavení účtu na adrese: http://twitter.com/account/settings.


Instagram

Na našem webu jsou zapojeny funkce služby Instagram. Tyto funkce nabízí společnost Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, USA. Pokud jste přihlášeni k účtu Instagram, můžete propojit obsah našich stránek s profilem Instagramu kliknutím na tlačítko Instagram. To umožňuje Instagramu spojit vaši návštěvu našich webových stránek s vaším uživatelským účtem. Chtěli bychom zdůraznit, že jako poskytovatel stránek nemáme žádné znalosti o obsahu přenášených dat, ani o jejich použití Instagramem.

Další informace naleznete v zásadách ochrany osobních údajů Instagramu: http://instagram.com/about/leg.


Google tlačítko +1

Tento web používá sociální pluginy od společnosti Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (dále jen „Google“). Pokud navštívíte stránky, které obsahují takový plugin, mohou být data o chování návštěvníků automaticky přenesena na servery Google. Provozovatel webových stránek nemá žádný vliv na typ a rozsah údajů shromažďovaných a přenášených do společnosti Google. Pokud jste přihlášeni ke Googlu, může Google přiřadit návštěvu vašemu účtu Google. Další informace o ochraně údajů pomocí tlačítka Google +1 naleznete na adrese http://www.google.com/intl/de/+/policy/+1button.html.


Použití vlastních „cookies”

Tato webová stránka používá své vlastní „cookies“ pro zvýšení přívětivosti pro uživatele („cookies“ jsou datové záznamy, které jsou odesílány z webového serveru do prohlížeče uživatele a ukládány tam pro pozdější načtení). Ve vlastních „cookies“ nejsou uloženy žádné osobní údaje. Obecně můžete zabránit používání „cookies“, pokud v prohlížeči zakážete ukládání „cookies“.


LinkedIn

Použití plug-in společnosti LinkedIn, LinkedIn, 2029 Stierlin Courtm, Mountain View, CA 94043 USA, lze rozeznat pomocí znaku „in“ na modrém pozadí. Pokud aktivujete naše tlačítko „in“ pomocí dvou kliknutí, naváže se spojení se serverem LinkedIn a plugin LinkedIn se znovu načte na příslušný web. Obsah tlačítka „in“ odešle LinkedIn přímo do vašeho prohlížeče, který jej integruje do webových stránek. Je možné, že vaše IP adresa bude tímto způsobem přenesena na LinkedIn v USA. Pokud jde o účel a rozsah shromažďování údajů nebo další zpracování a použití dat společností LinkedIn, jakož i vaše práva a možnosti nastavení pro ochranu vašeho soukromí, přečtěte si informace o ochraně údajů společnosti LinkedIn (http://www.linkedin.com/legal/privacy-policy). Pokud máte účet na LinkedIn a nechcete, aby LinkedIn shromažďoval vaše údaje prostřednictvím našich webových stránek, když je aktivováno tlačítko „in“, a propojil je s vašimi údaji uloženými na LinkedIn, musíte se před návštěvou našeho webu odhlásit z LinkedIn.


Záznam souborů serveru

Poskytovatel stránek automaticky shromažďuje a ukládá informace do tzv. záznamů souborů serveru, které nám váš prohlížeč automaticky předává. Tyto jsou:

– Typ a verze prohlížeče
– Použitý operační systém
– Odkazující URL
– Název hostitele přístupového počítače
– IP adresa
– Čas požadavku serveru

Tato data nelze přiřadit konkrétním lidem. Tato data nejsou sloučena s jinými zdroji dat. Vyhrazujeme si právo tyto údaje zpětně zkontrolovat, pokud zjistíme konkrétní náznaky nezákonného použití.


YouTube

Náš web používá pluginy z webu YouTube provozovaného společností Google. Web je provozován společností YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. Pokud navštívíte některou z našich stránek vybavených pluginem YouTube, naváže se připojení k serverům YouTube. Server YouTube je informován o tom, které z našich stránek jste navštívili.

Pokud jste přihlášeni ke svému účtu YouTube, povolíte YouTube přiřadit své chování při prohlížení přímo vašemu osobnímu profilu. Tomu můžete zabránit odhlášením se z účtu YouTube.

Další informace o nakládání s uživatelskými údaji naleznete v prohlášení o ochraně údajů YouTube na adrese: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.


SSL šifrování

Tento web používá šifrování SSL z bezpečnostních důvodů a k ochraně přenosu důvěrného obsahu, jako jsou dotazy, které nám zasíláte jako provozovateli webu. Šifrované připojení můžete rozpoznat podle skutečnosti, že se řádek adresy v prohlížeči mění z „http: //“ na „https: //“ a podle symbolu malého zámku v řádku vašeho prohlížeče.

Pokud je aktivováno šifrování SSL, data, která nám předáte, třetí strany nemohou číst.


Použití Google map

Tento web používá k zobrazení map Google mapy. Mapy Google provozuje společnost Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Používáním tohoto webu souhlasíte se shromažďováním, zpracováním a používáním automaticky shromážděných údajů, které jste poskytli společnosti Google, jejími zástupci nebo třetími stranami.

Podmínky použití pro Google mapy najdete v části Podmínky pro používání Google map. Podrobné informace najdete v centru ochrany dat společnosti google.de: transparentnost a možnosti, jakož i předpisy o ochraně údajů.


Hotjar

Hotjar používáme k lepšímu porozumění potřebám našich uživatelů a k optimalizaci nabídky na tomto webu. Díky technologii Hotjar získáváme lepší pochopení zkušeností našich uživatelů (např. kolik času uživatelé tráví na stránkách, na které klikají, co se jim líbí a co se jim nelíbí). To nám pomáhá zlepšovat naši nabídku na základě zpětné vazby našich uživatelů. Hotjar pracuje s cookies a dalšími technologiemi pro shromažďování informací o chování našich uživatelů a jejich koncových zařízení (zejména IP adresy zařízení jsou zaznamenávány a ukládány pouze v anonymizované podobě), velikosti obrazovky, typu zařízení (Unique Device Identifiers), informací o použitém prohlížeči, místo výskytu (pouze země), preferovaný jazyk pro zobrazení našich webových stránek. Hotjar ukládá tyto informace do pseudo uživatelského profilu. Informace nejsou používány společností Hotjar ani námi k identifikaci jednotlivých uživatelů ani v kombinaci s jinými údaji o jednotlivých uživatelích. Další informace naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Hotjar zde.

Pokud kliknete na tento odkaz, můžete vznést námitku proti uložení uživatelského profilu a informací o vaší návštěvě našeho webu pomocí služby Hotjar a nastavení souborů cookie pro sledování Hotjar na jiných webech.


Webtrekk

Share GmbH využívá služeb společnosti Webtrekk GmbH. Webtrekk GmbH je společnost se sídlem v Německu, konkrétně Robert-Koch-Platz 4, 10115 Berlín. Webtrekk GmbH shromažďuje, ukládá a analyzuje údaje o používání webových stránek. Poté, co bylo její zpracování údajů zkontrolováno z hlediska souladu a bezpečnosti údajů, získala osvědčení o ochraně údajů v oblasti webového kontroly v Německu. Pokud používáte web share GmbH, společnost Webtrekk GmbH nastaví a použije cookie. To jim umožňuje shromažďovat, ukládat a vyhodnocovat data o používání stránek. Shromážděná data se anonymizují zkrácením IP adresy. Dělat závěry o vás, jako návštěvníkovi webových stránek share GmbH, proto není možný ani s Webtrekk. Zkrácená IP adresa je vyžadována pouze za účelem identifikace relace a pro geolokaci (až na úroveň města). Další informace o ochraně údajů na webu Webtrekk naleznete na adrese www.webtrekk.com/de/index/opt-out-webtrekk/. Chcete-li deaktivovat Webtrekk a zrušit shromažďování dat o použití, musíte nastavit soubor cookie (takzvaný „webTrekkOptOut“). Pokud je nastaven tento soubor cookie, data o využití se neshromažďují.

Chtěl bych zrušit sledování mých aktivit Webtrekkem!


Intercom

Pro zvýšení spokojenosti uživatelů v našich aplikacích používáme službu Intercom společnosti Intercom Inc. (55 2nd Street, 4. Fl., San Francisco, CA 94105 USA) pro zasílání zpráv e-mailem a pro živé rozhovory. Vaši osobní e-mailovou adresu a vaše jméno předáváme společnosti Intercom jako osobní údaje.

Společnost Intercom, Inc. podepsala dohodu mezi Evropskou unií a USA o ochraně soukromí. Cílem této dohody je dosáhnout vyšší úrovně ochrany údajů pro společnosti ze zemí mimo Evropskou unii. Více informací o předpisech společnosti Intercom o ochraně dat naleznete na následujícím odkazu http://docs.intercom.io/privacy. Všeobecné smluvní podmínky Intercomu naleznete na následujícím odkazu: http://docs.intercom.io/terms.