Pomáháš při opravě studní v Pobřeží slonoviny

Zakoupením výrobku daruješ lidem z Pobřeží slonoviny pitnou vodu na jeden den. To znamená minimálně 20 litrů na pití i vaření, ale i pro osobní hygienu. Společně s našim partnerem Action Against Hunger se staráme o opravy 54 studní v regionu Tchologo na severu země.

Jak pomáháme

Infekční onemocnění, která se přenášejí znečištěnou vodou, jsou jednou z hlavních příčin podvýživy a dětské úmrtnosti. Dle údajů Světové zdravotnické organizace (WHO) mají tyto odvratitelné nemoci každoročně více než půl milionu obětí. V rámci našeho projektu bude opraveno 54 studní a tak zajištěn přístup k čisté pitné vodě lidem ve venkovské oblasti Tchologo.

Kromě oprav studní se projekt soustředí také na udržitelnou údržbu vodovodní infrastruktury, aby byl obyvatelstvu oblasti Tschologo zajištěn přístup k pitné vodě dlouhodobě. Proto v rámci tohoto projektu školíme instalatéry a komisi, která se stará o vodovodní rozvody.

Action Against Hunger nepodporuje žádné produkty či služby. Za každý prodaný výrobek daruje share 2 centy organizaci Action Against Hunger za účelem financování oprav studní.

Společně s tebou si přejeme darovat 220 000 000 litrů vody a tak pomoci alespoň 13 500 lidem!

Projekt je aktivní od února 2022

Další projekty